Sykehuskonflikt omtales i landsdekkende fagblad

Konflikten mellom leger og ledelse ved Sykehuset Levanger omtales i «Dagens Medisin».

Sykehuset Levanger, Helse Nord-Trøndelag. 

Nyheter

Artikkelen tar utgangspunkt i brevet fra legene ved medisinsk avdeling hvor det bes om at direktør Torbjørn Aas går av.

Innlegg

«Når vi nå ber direktøren om å gå av som direktør, er det av hensyn til pasientene»

Legene ved medisinsk avdeling står sammen om mistillit mot direktøren i helseforetaket.


Dagens Medisin har snakket med både Olaf Kleinau som er hovedtillitsvalgt for overlegene ved Sykehuset Levanger, Torbjørn Aas som er administrerende direktør for Helse Nord-Trøndelag og med styreleder Alf Daniel Moen.

–Tonen har nå blitt skarpere i en konflikt som har pågått over lang tid. Kjernen er først og fremst direktørens ledelsesform, sier Kleinau til Dagens Medisin. Kleinau bemerker blant annet at direktøren startet en omfattende organisering som han fram til i dag ikke har klart å begrunne fordelene ved. Kleinau viser ifølge artikkelen også til at sykehusdirektørens lederstil har vakt misnøye.

Torbjørn Aas sier til fagbladet at han kunne ha gjort ting bedre i omorganiseringen.

–Et hovedmoment er at arbeidet med informasjon og kommunikasjon kunne vært bedre gjennom hele prosessen, sier han. Aas legger også til at fagforeningene var involvert hele veien.

Han vil bruke kritikken konstruktivt til forbedring, også av sitt eget lederskap.

–Bedret og økt faglig involvering, bedre informasjon og økt synlighet av meg selv i organisasjonen er hovedtiltakene. Dette er konkrete tiltak som jeg mener imøtekommer den kritikken medisinske leger i Levanger har fremsatt mot meg, sier han.

–Vi betraktet brevet som en offentlig varsling og kalte inn til et ekstraordinært styremøte. Der la direktøren fram en redegjørelse, og det ble lagt en tiltaksplan. Vi legger til grunn at det er ønske om forsoning fra begge leirene, sier Alf Daniel Moen til Dagens Medisin.