Prøver å få opp engasjement rundt byggepris

Byggeskikkprisens status skal løftes fram i Trehusbyen.

Emilies hus i Sjøgata vant Levanger kommunes byggeskikkspris i 2017.  Foto: Andreas Ryen Eidem

Nyheter

God byggeskikk handler om å bygge med respekt og omtanke for de som skal leve i og med byggene rundt seg. Byggverk og byrom, parker og anlegg påvirker opplevelsen av stedet, omgivelsene og hverdagen til folk.

Slik innleder Levanger kommune i et nytt forslag til statutter for byggeskikkprisen.

Politikerne i Plan og utviklingskomiteen (PUK) etterspurte en revidering av statuttene i møtet 6. desember. Bakgrunnen for dette er et ønske om å skape større engasjement rundt prisen slik at flere kandidater kommer opp.

Kommunen deler årlig ut prisen, der alle kan komme med forslag. I fjor var det Bymuset i Levanger sitt Emilies hus som vant prisen.

Det er kommunestyret som til slutt vedtar de nye statuttene. Saken skal først om i PUK 14. mars.

Les hele forsaget her. De nye kriteriene som er foreslått er som følger:

Kriterier for god og forbilledlig byggeskikksom skal vurderes:

3.1Forholdet til omgivelsene

• Plassering i terreng og landskap

• Tilpasning til nærmiljø, grønnstruktur og nabobebyggelse

3.2 Arkitektonisk kvalitet

• Praktiske behov

• Tekniske behov

• Estetiske kvaliteter

3.3 Estetisk kvalitet

• Volum,form

• Fasadens uttrykk og komposisjon

• Detaljer, farger og materialbruk

• Håndverksmessig kvalitet

3.4 Bærekraftigkvalitet

• Energibruk og miljøhensyn

• Grad av tilgjengelighet og universell utforming

3.5 Innovativ, nyskapende og unik kvalitet