Hevder å ha funnet en enkel metode å holde elgen unna

– Det fungerte med en gang. Elgen skyr det, fastslår bonden.

Elg som spiser av rundballer har vært og er et problem for mange bønder.  Foto: Levanger-Avisa / Verdalingen arkiv

Nyheter

Dag Hauffen, som driver en gård ved sørenden av Snåsavatnet, er på tråden til Innherred for å anbefale en metode som fungerer for å holde elgen unna rundballene.

– Dette har vært et problem i alle de år og jeg regner med at det er flere bønder i området deres som også plages med dette, sier han.

For tre år siden så han seg lei på at elgen forsynte seg av rundballene. Da kom han på å henge opp et elgskinn over rundballene. Skinnet snittet han den gangen opp i fem centimeter brede strimler, som han hengte over rundballene ved å feste ei rundballsnor mellom noen stolper.

– Dette fungerte med en gang. Elgen skyr det og holder seg unna, forteller Hauffen.

Dag Hauffen.  Foto: Verdisamvirke.no

Året etter hadde han ikke noe skinn så han forsøkte med en hodet av en elgkalv, men denne tok reven. Da hang han opp skinnremsene fra året før. Noe råtne, men de fungerte likevel.

– Jeg vil anbefale bønder i området deres om å få dispensasjon til å skyte en skadet elg og så bruke skinnet til dette. De kan jo dele det opp mellom seg, sier en munter gårdbruker på telefonen, før han legger til:

– Men husk å henge det så høyt at reven ikke får tak i det!