Valgt til nestleder i politisk parti

Vil gjøre folket friskere.

Oluf Dimitri Røe er valgt til nestleder i Helsepartiet Trøndelag. 

Nyheter

På årsmøtet til Helsepartiet Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag på Hell sist uke ble Helsepartiet Trøndelag stiftet. Helsepartiet ble stiftet som nasjonalt parti 8. februar 2017 og stilte til stortingsvalg åtte måneder senere, høsten 2017.

– Med over 10.000 stemmer var vi det nest største av de små partiene på landsbasis, skriver Helsepartiet i en pressemelding.

Valgte nytt styre

Det nye styret i Helsepartiet Trøndelag består av:

Frank Robert Hokstad – selvstendig næringsdrivende, Trondheim (leder), Oluf D. Røe – kreftforsker og onkolog, Trondheim (nestleder), Inger Helene Jørgensen, Trude Frengen og Theis Huldt-Nystrøm (styremedlemmer).

– Helsepartiet arbeider for en høyere prioritert helsesektor – ressursmessig, etisk, juristisk og med en mye sterkere forankring til kjerneoppgaven; å skape mer og bedre helse, skriver de.

Variabelt tilbud

Partiet påpeker at helsesektoren er skattebetalernes helseberedskap, og konstaterer at helseansatte, pårørende og pasienter stadig rammes av systemfeil vi ikke kan fortsette å tillate oss.

– Tilstanden og tilbudet i helsesektoren spenner i dag fra det brilliante, via det akseptable til det grovt ulovlige - avhengig av pasientens alder, geografi, diagnose og om man har pårørende som slåss for seg, konstaterer Helsepartiet.

Sykeste befolkning i Europa

De registrerer at Europas rikeste land i dag har den sykeste befolkningen og blant de lengste sykehuskøene (9,5% av arbeidsstokken mellom 18 og 67 år er ufør og vi har de høyeste sykmeldingstallene).

– Helsepartiet mener at Norge kan bedre. Vi har råd til å prioritere helse høyere, det er politisk vilje som mangler. Den viljen vil vi være med å presse frem, skriver Helsepartiet i meldingen.