Alle som starter på skolen i høst får denne fine gaven

Fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem viser frem den fargerike og godt synlige skolesekken som alle nye førsteklassinger i høst, både i Levanger, Verdal og andre trønderske kommuner får.  Foto: Mona Jønvik Andersson

Nyheter

Sør-Trøndelag fylkeskommune har hatt lang tradisjon med å gi skolesekker til alle førsteklassinger. Nå det nå er blitt Trøndelag fylke, utvides ordningen til å gjelde samtlige 6.100 nye førsteklassinger både i nord og sør.

Sekken har etter mange år etablert seg som et kjennemerke i sørfylket, både på førsteklassinger i trafikkbildet og på fylkeskommunen som giver. Det er rene høytidsstemningen rundt omkring når de ferske skoleelevene inviteres for å motta sekken sin.

– Skolesekken er et av våre trafikksikkerhetstiltak i 2018. Den er designet slik at den er godt synlig, og blir en påminnelse til trafikantene om at det er mange nye skoleelever langs vegene, sier fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem.

Høstens førsteklassinger kommer til å bli invitert til skolen på besøk før skoleåret begynner, for å få sine skolesekker.

Påskriften på sekken er en heder til seksåringene: For hvem er vel mer førsteklasses trøndere enn dem!?