En av fjorårets suksesser var å gjøre om huset til «Fredrikssons fabrikk»

Heldigvis uten fagforeningsinnspill og en streng direktør.
Nyheter

Verdal sanitetsforening avholdt nylig sitt årsmøte. Nytt styre ble valgt. Styret for 2018 består av følgende: Mona K. Stene (leder), Margrete Konstad (nestleder), Elin Sikkeland (kasserer). Styremedlemmer: Grete Johnsen, Trude Haukå, Anne Gudrun K. Lyngsmo og Marita N. Gustad. Varamedlemmer: Kristin Frøseth og Ragnhild F. Haugskott. Revisor: Lena Olsen.

Huskomité: Anne Segtnan, Birgitte Dillan og en representant fra styret.

Styret konstituerer selv sekretær og styrets representant i huskomiteen.

Ny valgkomite: Ragnhild Haugskott og Elin M Sæther.

Fredrikssons fashion

Sanitetsforeningen melder ellers at de har lagt bak seg nok et flott år. Våren var preget at vømmølforberedelser.

– Etter suksessen året før med sykveld, gikk vi også i år for en slik variant. 30. mars ble sanitetshuset til Fredrikssons fabrikk og en flott gjeng sydde forklær for vømmølsalg, står det å lese i årsmeldingen.

Foreningen hadde vømmølbutikk fra 31. mai til 3. juni.

– Som tidligere år, så ble butikken en suksess.

Ga kjempegave til ungdommen

Samme dag deltok lederen på åpningen av Panzer ungdomsklubb sitt lokale. Verdalsøra Sanitetsforening ga 100.000 kroner til ungdomsklubben.

Foreningen var ellers med på helseseminaret i oktober, i samarbeid med de andre sanitetsforeningene i Verdal og HUNT. I november var det gaveinnsamling til Estland på sanitetshuset, og i desember ble det arrangert bakekveld for medlemmene.

– I løpet av året har vi bidratt økonomisk til diverse arrangement og frivillig arbeid rundt omkring i Verdal. Noe av det vi er stolte av er vennebenkene som nå står på Ørmelen skole, skriver foreningen.

Styret har også vedtatt å forbedre det elektriske anlegget på sanitetshuset, og det foreligger flere planer for huset som er ønskelig å sette i verk fremover.