Fortsetter som leder for diabetikerne

Vil jobbe for bedre rettigheter og lik tilgang på utstyr.
Nyheter

Diabetesforbundet Nord-Trøndelag arrangerte sitt årsmøte 3. - 4. mars, i Stjørdal. Tretti delegater fra fylkets lokallag i Grong og Snåsa, Steinkjer og omegn, Verdal, Levanger og omegn, Stjørdal og omegn, Ytre Namdal og Namsos og omegn var til stede.

Øivind Haugberg fra Levanger ble gjevalgt som leder på årsmøtet. Han flagget flere saker i forbindelse med årsmøtet, deriblant at forbundet skal jbbe for at fylket arrangerer aktiviteter for både barn og voksne med diabetes.

–Det skal være verdifullt å være medlem i Diabetesforbundet Nord-Trøndelag. Vi har motivasjonsgrupper, arrangerer temakvelder og samlinger, i tillegg til at vi er tilgjengelige for spørsmål og veiledning for våre medlemmer, forteller han i en pressemelding.

Vil sikre lik tilgang

Han vil også jobbe for at personer med diabetes sikres lik tilgang til utstyr som gjør livet lettere. Nytt blodsukkermålingsutstyr, som sensoren Freestyle Libre, gir vesentlig bedre sykdomskontroll, ifølge en ny rapport fra Diabetesforbundet. Dette er en sensor som måler glukosenivået, og som leses av trådløst. Den er per nå tilgjengelig for åpent salg, men de som vil bruke systemet må betale 16.000 kroner i året av egen lomme, fordi helsemyndighetene ikke klarer å avklare spørsmål om refusjon.

–Myndighetene fraskriver seg ansvar når de tillater at saksbehandlingen går over flere år. Nå må personer med diabetes betale i dyre dommer for viktig medisinsk utsyr som gir oss bedre helse, sier Haugberg.

Den ferske undersøkelsen viser at personer med diabetes type 1 får vesentlig bedre helse med det moderne blodsukkermålingssystemet. Dette bekreftes også i andre store internasjonale undersøkelser. Dette kan spare milliarder av offentlige kroner i behandling av senkomplikasjoner. God diabetesregulering forebygger alvorlige komplikasjoner som hjerte- og karsykdom, nyreskader og synstap- komplikasjoner som er svært kostbare å behandle.

Økonomisk belastning

–En viktig sak for Diabetesforbundet er at alle skal ha tilgang til den samme behandlingen. Helsetjenesten i Norge skal være rettferdig. Vi kan ikke akseptere at Norge blir et samfunn der noen har råd til å kjøpe seg til bedre behandling enn andre, sier Haugberg og legger til:

–Disse som nå betaler for Freestyle Libre av egen lomme sparer Bent Høie for store fremtidige kostnader, men opplever en enorm økonomisk belastning nå. Dette er svært urettferdig, sier Haugberg.