Rådmannen synes dette ser ganske greit ut

Har bare en liten innvending til det nye Brygga-forslaget.

Slik ser Stiklestad Eiendom for seg Brygga 2 i sin nye skisse for boligprosjektet. 

Nyheter

Stiklestad Eiendom har i mange år ønsket å lage en fortsettelse av boligprosjektet Brygga, ved elvepromenaden i Verdal. Første del stod ferdig i 2011, og allerede et par år senere kom søknaden om flere boliger videre bortover mot klubbhuset til Poltergeist MC.

Motstandere av Brygga ble hørt

Plan- og samfunnskomiteen avviste reguleringsforslaget.

Det første planforslaget ble etter en del reaksjoner avvist av plan- og samfunnskomiteen i 2014, men nå foreligger det en ny skisse der prosjektet er redusert både i omfang og høyde.

Må forlenge og helst tilknytte tursti

Nå var for så vidt administrasjonen ikke direkte negativ til de opprinnelige planene for fire år siden heller, men et flertall blant politikerne stemte dem uansett ned.

Da den nye sentrumsplanen for Verdal ble vedtatt i fjor ble det åpnet for boligbygging i det som tidligere var klassifisert som friområde, og når Stiklestad Eiendom nå har tatt tilbakemeldingene fra sist gang til etterretning, er rådmannen i hvert fall positiv.

Med en liten innvending: Den offentlige grønnstrukturen med den illustrerte turstien må forlenges sørover til kjørevegen Brygga. I tillegg ber rådmannen pent om at den også videreføres forbi Poltergeist-huset og dagens parkeringsplass, slik at det blir en naturlig sammenheng med den eksisterende elvepromenaden.

Vil ikke ha promenade foran huset

I planforslaget fra 2014 var det skissert gangforbindelse på nedsiden av Poltergeist, der Stiklestad Eiendom hadde tenkt å fylle ut og dermed forlenge elvepromenaden rett frem og så la den komme innpå den eksisterende promenaden bortenfor MC-huset. Men MC-klubben vil ikke ha noen elvepromenade mellom seg og elva.

Stiklestad Eiendom har vært i flere møter med Poltergeist, som hadde flere innvendinger enn bare elvepromenaden. De har ikke lyktes med å komme opp med et forslag som klubben kunne akseptere fullt og helt, men utbyggeren mener de har prøvd å komme dem noe i møte.