Tar over som leder for pensjonistene

Den tidligere nestlederen Inger Marie Skreden tar steget opp som leder for Verdal pensjonistlag. 

Nyheter

Verdal pensjonistlag hadde nylig årsmøte. Inger Marie Skreden, som tidligere var nestleder i laget, har nå tatt over ledervervet etter Øystein Lynum. Kjell Aarstad ble valgt som ny nestleder. Øvrig styre for 2018: Brit Østerås (kasserer), Johs. Bjørgvik (sekretær), Astri Vikan (styremedlem). Varamedlemmer: Tore Helberg, Steinar Storhaug og Turi Eitrem.

Revisorer: Morten Baglo og Johs. Overmo. Valgkomite: Alf Stiklestad, Tora Strand og Kjellaug Myrmo.

Komite formiddagstreff: Oddfrid Matberg (leder), Signe Høgenhaug kjøkkensjef), Inger Myhre, Marit Grindberg, Åshild Haugan, Bjørg Innhaug, Aud Smulan, Turid Berg, Norodd Lyngsaunet, Svein A. Green. Varapersoner: Kari Lunden, Marn Storhaug, Edel Røkke, Lissel Kulsli.

Komite hyggekvelder: Gunnar Grundmo, Sissel Sende, Anne Gerd Rømo, Birgit Leinum.

Turleder: Solfrid Sende.

Av pensjonistlagets årsberetning fra 2017 kan man lese at det i fjor er avviklet 11 styremøter og behandla 94 saker. Det har vært arrangert ni formiddagstreff i Arken, som er åpne for alle pensjonister og med gratis inngang.

Pensjonistlaget har eget sangkor, og har også arrangert kurs i data. Eldres dag ble arrangert på Stiklestad i oktober, i samarbeid med eldrerådet. Medlemmene har også fått tilbud om dagstur til Trondheim med besøk til Nidarosdomen, Lerkendal og Tyholttårnet.

Laget ga også 5.000 kroner i støtte til Annerledes jul 2017 i Arken.

Styret har også vært aktiv i eldredebatten i Verdal, og rettet en rekke henvendeler enten direkte til kommunen eller via lokalavisa.

Økonimien i laget rapporteres å være god, med et driftsoverskudd i 2017 på vel 53.000 kroner.