KrF i Trøndelag vil redde næringen deres

– Viktig å ikke forhaste seg i den videre behandlingen av saken, mener partiet.

Arve Friberg og Hilde Augdal i 2014.  Foto: Roger M. Svendsen, Levanger-Avisa arkiv

Nyheter

Levanger-Avisa skrev om Arve Friberg og Hilde Augdal da de hadde åpen dag på minkfarmen sin i Markabygda i 2014.

– Det er mange myter og fordommer der ute, forklarte de om initiativet.

De startet med pelsdyrfarm i 2005, og utvidet farmen i 2012.

Helomvending

Pelsdyrnæringen har fra tid til annen fått hard medfart i media, men for ett år siden sa Stortinget ja til at Norge fortsatt skal ha en bærekraftig pelsdyrnæring. Før regjeringen i sin regjeringsplattform på nyåret plutselig sa at de vil foreta en styrt avvikling av næringen innen 2025.

Nå har fylkesstyret i Trøndelag KrF kommet med en uttalelse, der de mener nedleggelse av pelsdyrnæringen er urettferdig, og oppfordrer regjeringspartiene til å snu i saken.

– Det er viktig at man ikke forhaster seg i den videre behandlingen av saken. Nedleggelsen er en respektløs behandling av pelsdyrbønder som har lagt sjel, kompetanse og hardt arbeid i livsverket sitt, fastslår Trøndelag KrF.

Selvmotsigende

De mener det er inkonsekvent å legge ned en næring, og samtidig opprettholde import av produktet.

– Norge har høy standard på sin pelsdyrproduksjon, og kan være med på å påvirke standarden i andre land, påpeker de i uttalelsen, som i sin helhet lyder slik:

Fylkesstyret i Trøndelag KrF mener nedleggelse av pelsdyrnæringen er urettferdig og oppfordrer regjeringspartiene til å snu i saken.  Nå er det viktig at man ikke forhaster seg i den videre behandlingen av saken.

Nedleggelsen er en respektløs behandling pelsdyrbønder som har lagt sjel, kompetanse og hardt arbeid i livsverket sitt. De fortjener bedre!

Det er ikke mer et år siden Stortinget sa ja til at Norge fortsatt skal ha en bærekraftig pelsdyrnæring. Næringen responderte med optimisme og nye investeringer. Nedleggelsen kom derfor som et stort sjokk. Det er spesielt og foruroligende at ei hel næring blir lagt ned på denne måten.

Det er inkonsekvent å legge ned en næring men samtidig opprettholde import av produktet. Norge har høy standard på sin pelsdyrproduksjon og kan dermed være med på å påvirke standarden i andre land positivt.

KrF er opptatt av god dyrevelferd. Dyrevelferden skal være høy, uansett hvilket dyrehold det er snakk om. De siste ti årene har pelsdyrnæringen har vært gjenstand for mer oppmerksomhet og kontroll enn andre. Næringen har hatt tydelige utfordringer. Det har gitt grunnlag for økt kontroll. Planlagte som spontane. Og rapportene viser at næringen har respondert og levert. Næringen har tilpasset seg krav og forbedret dyrevelferd.

Pelsdyrforet er slakteavfall som ellers ville gått til destruksjon. Pelsen har lang levetid og er biologisk nedbrytbar.

Det ligger en stor grad av sjøljustis i næringen fordi dårlig dyrehold gir dårlig sluttprodukt. Når næringen er konkurransedyktig i et verdensmarked, så er det et resultat av grundig arbeid gjennom mange år med fokus på riktig avl, riktig for og god dyrevelferd.

KrF er opptatt av distriktene og pelsdyrnæringen er viktig i så måte. I stedet for å legge ned næringen burde Norge satset ytterligere på kompetanse og videreutvikling av ei viktig distriktsnæring. Vi har kompetansemiljøer som kan forske på hvordan avl, foring og dyrehold kan videreutvikles ytterligere. Det ville gitt nødvendig forutsigbarhet og styrket konkurransekraft for bærekraftig produksjon av pels i Norge.