I fremtiden får du nok også en oransje dunk å forholde deg til

Et område i Stjørdal har allerede testet den ut, og det var en suksess.

En oransje avfallsdunk for... 

Nyheter

Innherred Renovasjon har ansatt en ny prosjektleder ved sitt administrasjonssenter i Verdal. Vedkommende skal lede arbeidet for hvordan innsamling av glass og metall fra private husholdninger skal organiseres.

Testet ut i boligområde

Det sier seniorrådgiver Bjørn Heggelund i Innherred Renovasjon til lokalavisa Bladet (+).

Oransje dunker for glass- og metallavfall er ikke helt uvanlig ellers rundt i landet.  Foto: Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap

Det er nemlig stjørdalingene som først kommer til å bli kjent med den oransje dunken blant Innherred Renovasjons kommuner. Beboerne i området Kvislabakken i Stjørdal fikk være prøvekaniner for ordningen, og prøveprosjektet har gitt positive resultater.

Uvisst når

Men når ordningen eventuelt kommer til Levanger og Verdal er uvisst. Innherred Renovasjon vet ikke ennå helt når hele Stjørdal er omfattet av ordningen heller. Men abonnentene vil fortløpende bli innlemmet.

– De fleste husstandene i Stjørdal vil få egen dunk. I tillegg har vi de i borettslag med felles anlegg, som også vil bli tilbudt ordning for dette, sier Heggelund til Bladet.

Må bygge ut

En del abonnenter, sikkert i Levanger og Verdal også, har bygd små hus eller skur med plass for tre dunker. De kan få en liten utfordring når det blir fire dunker å holde styr på.

– Det lar seg nok løse. Det er stadig snakk om utvikling, gjenvinning og modernisering, argumenterer Heggelund når Bladet drar frem den problemstillingen.