Bekymret for sykehuset - ber ordføreren redegjøre

– Vi må passe oss for å ta lokalsykehuset for gitt, mener Trude Holm.

Trude Holm (Sp) tar opp uroen rundt Sykehuset Levanger i kommunestyret i Verdal, og ønsker at både ordføreren og politikerkollegene blir med og tar utviklingen på alvor. 

Nyheter

Kommunestyret i Verdal holder sitt aprilmøte mandag om en uke. Helt til sist på saklista der er en interpellasjon fra Trude Holm (Sp).

Hun spør ordføreren om han er bekymret over uroen blant ansatte ved Sykehuset Levanger, og lurer på hvordan ordføreren i tiden fremover vil bidra til at kommunestyret i Verdal blir opplyst om utviklingen ved sykehuset. Hun undrer også på om ordføreren kommer til å ta opp utviklingen ved Sykehuset Levanger på andre politiske arenaer han deltar, som eksempelvis det nye regionrådet for Midt-Trøndelag.

Et godt sykehus

Senterparti-veteranen trekker i sin innledning til spørsmålene frem at at de aller fleste i området har et godt og nært forhold til Sykehuset Levanger.

– Her har vi selv, eller noen i nær familie, fått god hjelp ved sykdom og skade. Sykehuset og fagmiljøet der scorer svært høyt i omdømmeundersøkelser, og ligger langt fremme nasjonalt, påpeker hun.

Nå registrerer Trude Holm at vi ikke må ta for gitt at det nåværende behandlingstilbudet nødvendigvis blir å finne på Sykehuset Levanger.

Må investere

Holm har fått med seg den store uroen blant ansatte om økonomiske prioriteringer, og funksjonsfordeling mellom sykehusene i Levanger og Namsos.

– Det foregår en omorganiseringsprosess i Helse Nord-Trøndelag som har møtt sterk motstand blant mange ansatte, som ber oss følge med, fremhever Holm.

Behovet for ny bygningsmasse, renovering av bygg og innkjøp av nytt utstyr er etter det hun vet stort, og å ikke løse disse oppgavene vil kunne påvirke kvaliteten på sikt.

Mer på alerten i Namsos

Videre nevner Holm at utbygging av sykehuset på Nordmøre kommer til å ta store deler av investeringspotten i Helse Midt-Norge fremover.

– I Namsos har de engasjert et støtteapparat av engasjerte lokalpolitikere, næringsliv, ansatte og befolkning i sin region. De har lenge måttet kjempe for sitt sykehus, mens vi på Innherred kanskje i større grad tar sykehuset for gitt, konstaterer Trude Holm.

Viktig arbeidsplass

Hun føler det er viktig at det på lokalt hold følges med på utviklingen for Sykehuset Levanger, og at det er politikere på flere nivå som engasjerer seg i helsepolitikken.

– Både for pasientenes skyld, men også for å bevare en struktur som i dag. Innbyggerne i Verdal kommune har stor glede av et trygt, nært sykehus med høy kvalitet. I tillegg er Sykehuset Levanger en stor og viktig arbeidsplass for mange verdalinger, påpeker Trude Holm.

Ordfører Bjørn Iversen skal svare på utfordringen fra senterpartipolitikeren i kommunestyremøtet 23. april.