FAU i dialog med ledelsen om ungdomsmiljøet i Verdal

– Foreldre må sette tydelige grenser.

Deler av møtet var lagt opp som en samtale mellom ledere innen oppvekssektoren og foreldrene. Foto: Magnus Strand. 

Nyheter

Forrige tirsdag inviterte det kommunale foreldreutvalget flere ledere i kommunen til dialog om ungdomsmiljøet i Verdal.

Andre møte

Dette var det andre kommunale foreldreutvalgsmøtet, med ungdomsmiljøet i fokus. Ledelsen ble spesielt utfordret til å si noe om det tverrfaglige samarbeidet. På hvilken måte tenkes det helhetlig på tvers av barnehager og skoler, og på tvers av hjelpetjenester, politi, oppvekstetat med flere?

SLT-koordinator, Annette Tiller, kommunalsjef oppvekst, Frode Kvittem, virksomhetsleder for ROS, Lars Einar Karlsen og virksomhetsleder for barnehage, Kristin Gomo Hallem, deltok fra kommunens side. Foreldrene hadde også invitert kommunalsjef velferd og kommunalsjef næring og samfunnsutvikling. Disse var imidlertid forhindret fra å delta.

Barnehagen viktig

Gomo Hallem poengterte at allerede i barnehagen starter jobben med å skape trygge barn, der ulikhet feires. Der det å være seg selv og være annerledes, er noe fint. Barnehagen har flere tiltak for å jobbe spesielt med dette. Møtet drøftet hvorvidt dette perspektivet mistes oppover i skoleløpet.

Drøftingene beveget seg fra behov for tydeligere foreldre når det gjelder å sette grenser for festkultur og alkoholbruk, til å stille spørsmål om samarbeid på tvers, og det at kommunale tjenester, som PPT og barnevern, er tydelige i samfunnsdebatten, og i arbeidet med ungdomsmiljøet. Kan kommunen si seg fornøyd med innsatsen?

– Flotte ungdommer

Ungdomsmiljøet i Verdal har vært tema på mange ulike møter dette semesteret. På skolene har FAU drøftet og gjennomført tiltak.

To dager i uka gås kveldsvandring i sentrum. Også dette er et forum for dialog og nettverksbygging mellom foreldre, og mellom foreldre og ungdom.

Annette Tiller understreker at alle ungdommene på Verdal er flotte ungdommer. Hun sier at det viktigste vi foreldre kan gjøre nå er å sette tydeligere grenser, og være gode forbilder når det gjelder fest og alkohol. Ikke reis på hytta eller til Åre i helga, og la 16-åringen styre selv hjemme, er noe av budskapet.

Foreldremøtene

Foreldrene i Verdal vil fortsette å bry seg. På neste møte vil det settes søkelys på det tverrfaglige arbeidet som må til når familier trenger stor grad av hjelp. I tillegg jobbes det med å utvikle et konsept for enda bedre foreldremøter på skolene.

Kommunalsjef oppvekst, Frode Kvittem, understreker betydningen av dialogen mellom kommuneledelsen og foreldre. Åpenhet og dialog er helt nødvendig for å lykkes med noe som helst, avslutter Kvittem.

Katrine Iversen

FAU-leder ved Verdalsøra ungdomsskole