Da Markabygda og Helgådalen ble lagt øde – historier fra en tid da Innherred var preget av fraflytting, ras og nød

Les første del av ny serie.

Bilde av en gård i middelalderen. Et langhus fra førkristen tid står fremdeles. Nyere hus står fremfor. De er mindre og spesialiserte. Tidlig i middelalderen var stavbygging det mest vanlige. Laftede hus kom imidlertid etter hvert. På dette bildet er de fleste av de nyere husene laftet. Det andre huset fra venstre er stavbygget, og kan ha vært en kirke. De første kirkene var små og enkle. I bakgrunnen er en gravhaug.   Foto: Maleri av Steinar Berg

Nyheter

KIRKER I LEVANGER OG VERDAL I MIDDELALDEREN