Har sett på fordeler og ulemper ved blant annet prøverørsteknikk

Elevene på forskerlinja har drøftet vanskelige spørsmål. Om ukens nøtt er like vanskelig, er nok tvilsomt.
Nyheter

Den siste uken har forskerlinja på Levanger videregående skole forberedt en muntlig framføring. Presentasjonen er tverrfaglig for norsk og naturfag og skal handle om et naturfaglig tema. Vi skal i framføringen diskutere for og imot flere tema innenfor bruk av bioteknologi i medisinen. Bioteknologi vil si å bruke eller endre på mikroorganismer for å framstille nye produkter. Eksempler på tema innenfor bioteknologi som vi skal diskutere er prøverørsteknikk, preimplantasjonsteknikk og fostervannsdiagnostikk.

Prøverørsteknikk vil si at et egg befruktes kunstig i petriskåler. Denne type befruktning har flere fordeler og ulemper. En fordel er at denne metoden hjelper de parene som ikke klarer selv å få barn. En ulempe er at dette bruker mye ressurser på sykehus, som kunne blitt brukt på alvorlig syke. Parene kunne heller adoptert og hjulpet et barn som har det vanskelig.

Preimplantasjonsteknikk vil si at befruktede egg blir gentestet og sortert. Det beste egget blir valgt ut, mens resten blir kastet. En fordel med dette er at man kan oppdage egg med alvorlige sykdommer og dermed hindre et barn må slite med smerter resten av livet. En ulempe er at det er et trinn mot en utvikling av et sorteringssamfunn hvor vi velger ut de beste egenskapene og skiller ut alle former for variasjon som vi ser på som «dårlige».

Fostervannsdiagnostikk vil si å hente fosterceller fra fostervannet. Man kan dermed undersøke fostret uten å berøre eller skade det. Med denne metoden kan man undersøke foster til foreldre i risikogrupper. Det kan undersøkes om fostret har arvet gener fra foreldrene som fører til sykdom. Man kan også undersøke barnet for andre gener eller kromosomfeil, og dermed forberede behandling på et tidlig stadium. En ulempe med fostervannsdiagnostikk er at dette ofte kan føre til at foster med gen eller kromosomfeil blir fjernet med abort. Dette vil i prinsippet si at vi velger bort barn som vi ikke mener får et verdig liv. På lik linje med preimplantasjonsteknikk kan fostervannsdiagnostikk være med i utviklingen av et sorteringssamfunn.

Sigurd Hagen

Thomas Pedersen Fostad