– Trist og lei meg over å høre om ungdomsfest i Nesheim-skogen og på samfunnhus

Vi vil ha ungdom i trygge rammer i kveld, skriver Anette Tiller Skjervø.

Anette Tiller Skjervø ber foreldre sende barna sine til de gode arrangementene, og ikke de utrygge på de typiske festdagene. 

Nyheter

Det gjør hun i et Facebook-innlegg der hun først og fremst drar frem alt det positive som skjer for ungdom i dag 16. mai, og som var for dem på den siste dagen i april.

– I Verdal har vi Statement, med nesten 300 påmeldte til aktivitetene i Sul. I Levanger arrangerer ungdomsrådet gratis kino og pizza, med plass til 200 ungdommer. I tillegg har vi god dialog med russen, for å lage trygge rammer for dem i lag med voksne - som har vært til stede hele mai for russen.

800 ungdommer på gode arrangement

I kveld er det 14 miljøterapeuter som jobber oppsøkende, pluss foreldre og andre voksne som stiller som vakter. Politiet er i beredskap, natteravner går i bygatene og 20 voksne er vakter på russecampene.

– Dermed er vi til stede for, og har oversikt over 800 ungdommer i Levanger og Verdal i kveld.

Liker det ikke

1. mai var det The happening på Levanger med 300 ungdommer i Trønderhallen, mens kinoen i Verdal hadde 200 på kinomaraton. Dessuten stod Verdal Røde Kors til disposisjon med mat og varme til russen etter dåpen.

– Likevel er det foreldre som ringer for å spørre om det er trygt å sende sine ungdommer på fest i Nesheim-skogen, og det er samfunnshus i Verdal som leier ut lokaler slik at 14-, 15- og 16-åringer kan feste uten voksne til stede. Det gjør meg trist og lei meg, fremhever Anette Tiller Skjervø.

Satser mye

Rusfrie alternativ er etterspurt, tidene har forandret seg og kulturen har endret seg, mener Skjervø, og poengterer at det brukes masse ressurser, penger og frivillighet for å legge til rette for gode arenaer på kvelder som tradisjonelt har vært typisk for blant annet alkoholdebut.

– Kjære foreldre og andre voksne, vi lager disse arenaene for ungdommene deres, så bruk dem, ber Anette Tiller Skjervø, som håper å se så mange som overhodet mulig i Sul og på Levanger kino 16. mai-kvelden - og ikke andre steder uten tilsyn.