Jordbruksoppgjøret nærmer seg fristen

Men ingen vet om det blir brudd eller enighet.
Nyheter

Onsdag går fristen ut for å komme til enighet i jordbruksoppgjøret. Fortsatt er det helt uavklart om partene lykkes eller om det blir brudd.

Forhandlingene var tirsdag kveld inne i en «avgjørende fase», bekreftet statens forhandlingsleder Leif Forsell overfor NTB. De fortsatte natt til onsdag, men det var ingen indikasjoner onsdag morgen på utfallet – enighet eller brudd.

Onsdag morgen og formiddag var det intensiv møtevirksomhet mellom partene, men organisasjonssjef Lise Boeck Jakobsen i Norges Bondelag vil ikke antyde i hvilken retning det går.

– Man forhandler så lenge det er mulig. Vi håper å ha en avklaring i løpet av onsdag ettermiddag eller tidlig kveld, men det er umulig å si noe om utfallet av forhandlingene, sier hun til NTB onsdag formiddag.

Hovedkrav sentrale

Det var ved forhandlingsstart betydelig avstand mellom statens tilbud og jordbrukets krav. Ifølge Jakobsen er det fortsatt temaene bondeorganisasjonene vektla ved oppstarten, nemlig markedsbalansering og inntektsmuligheter, som mangfold i landbruket over hele landet, som er hovedmomentene også i sluttfasen av forhandlingene.

Spørsmålet om markedsbalansen handler om hvordan man skal håndtere situasjonen med overproduksjon av saue- og lammekjøtt samt svinekjøtt. I tillegg er det stor avstand mellom partene når det gjelder bondens inntektsmuligheter og prioriteringen av små og mellomstore bruk.

Stor avstand

Det er også avstand mellom partene i spørsmålet om selve rammen på oppgjøret. Kravene fra Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag summerer seg til 1,83 milliarder kroner, mens tilbudet fra staten har en ramme på 1 milliard kroner.

I statens tilbud skal 670 millioner kroner tas over statsbudsjettet, mens bondeorganisasjonene i utgangspunktet krever dobbelt så mye i direkte budsjettstøtte.