Rådmannen krever at politikerne kutter 30-40 millioner

Kuttlisten foreslår å legge ned svømmehallen på Skogn, Åsvegen 5 og Festiviteten, samt å starte opp en ny skolestrukturdebatt.
Nyheter

23. mai samles formannskapet i Levanger til sitt maimøte. Da skal politikerne behandle budsjett og regnskap for 2018, med stikktittelen «tiltak for balanse». Årsaken er kommunens økonomiske situasjon. Rådmannen foreslår i så måte å pålegge alle enheter om å planlegge årets drift ut fra et forbruk på maksimalt 99 prosent av tildelt budsjettramme. Det betyr at alle enheter er nødt til å kutte minimum en prosent av sitt opprinnelige budsjett.