Verdal videregående skole får nesten 850.000 kroner fra EU-program

I Levanger får de 240.000 kroner. Alt kommer lærlinger, fagfolk og yrkesfagelever til gode.

Verdal videregående skole satser hardt på yrkesfag, og får midler fra EU. 

Nyheter

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett for perioden 2014-2020. De mest sentrale satsingsområdene i Erasmus+ er kvalitet i undervisning og opplæring, innovasjon og koblingen mellom utdanning og arbeidsliv.