- Tør å stå opp for andre og det du tror på

Russepresidentene rørte publikum med budskap om fellesskap, samhold og psykisk helse.

Rødrusspresident Barbro Bratberg Sand appellerte til å fjerne tabu rundt psykisk sykdom i sin 17. maitale, og høstet applaus for engasjementet.   Foto: Tor J. Friberg

Nyheter

Etter en salutt av Nordenfjeldske dragonregiment var det klart for årets borgertog i Levanger sentrum. Som vanlig møtte flere tusen personer opp for å gå i toget eller bare overvære tradisjonen fra fortauet. Borgertoget endte som vanlig på torget foran paviljongen, hvor dagens talere ventet på å få si sine velvalgte ord til publikum.