Ambulansen koster nesten fire millioner, men er et savn som endelig er innfridd

Nyvinningen er en intensivavdeling på fire hjul.

Fra venstre Lise Hafskjold, intensivsykepleier, Odd Eirik Elden, klinikkoverlege, Øystein Sende, klinikkleder, Sturla Hammer, avdelingsleder for ambulansetjenesten, Anne Fresvig, anestesilege, Bodil Vestvik, intensivsykepleier. 

Nyheter

Ambulansetjenesten i Helse Nord-Trøndelag HF fikk fredag i hus en spesialbil som er rigget for transport av de alvorligst syke. Denne blir stasjonert ved Levanger ambulansestasjon når den ikke er i bruk.