Det kan bli redusert åpningstid i alle Levanger-barnehagene

En mulig konsekvens av ny bemanningsnorm.

(F.v.) Styrer i Purktrøa gårdsbarnehage, Ingebjørg Mikalsen, styrer i Frol barnehage, Marte Løvli, enhetsleder barnehage i Levanger kommune, Kari Olafsen Aunet og styrer i Abra Cadabra barnehage, Kristin Lyngstad ser konsekvensene av ny pedagog- og bemanningsnorm. 

Nyheter

Det har i disse dager blitt vedtatt av Stortinget å innføre en ny bemanningsnorm for alle barnehager i Norge. Den går ut på at det maks skal være tre barn per voksen på småbarnsavdelingen og maks seks barn per voksen på storbarnsavdelingen. Normen gjelder fra 1. august i år og kan medføre ekstra kostnader for flere barnehager.