Spør om gjelda i Levanger kommune

Skal få svar på onsdag.
Nyheter

Kommunestyrerepresentant Khalil Obeed (Ap) har levert et skriftlig spørsmål til formannskapet, som behandles førstkommende onsdag. Spørsmålet går på gjeld og lån i kommunen, noe som har vært mye diskutert de siste ukene på grunn av innsparingsforslagene som nå spikres for å kutte i merforbruket. Obeed spør derfor om følgende:

- Hva er den totale summen på lån og gjeld som kommunen har?

- Hva er den totale summen på lån og gjeld som kommunen står som garantist for?

- Har rådmann en nedbetalingsplan?

- Vet rådmann om lag og foreninger, som har lån med garanti fra kommunen, har en nedbetalingsplan?

- Hva er den låne- og gjeldssummen som kommunen kan ta uten å risikere å ikke være i stand til å betale tilbake?

Spørsmålet blir behandlet under formannskapsmøtet onsdag 13. juni.