Her er elevene på stortingsbesøk

Der er det mange ord og bokstaver, og du kan denne uka prøve deg på en bokstavnøtt.

Klassen foran Stortinget, som de besøkte forleden. 

Nyheter

Torsdag i forrige uke besøkte vi i 1. klasse på forskerlinja, Stortinget i Oslo. Der fikk vi sitte på galleriet under stortingsmøtet, som ble holdt i stortingssalen kl. 10.00. Halvparten av representantene måtte være til stede for at møtet skulle holdes. Vi fikk en interessant omvisning på husets rom og fasiliteter. I tillegg traff vi stortingsrepresentant Arild Grande fra Levanger, som fortalte oss litt om hans jobb på Stortinget. Deretter fikk vi en god lunsj, som vi spiste i et av møterommene.

Etter lunsj dro vi på MiniTinget, som er i kjelleren på Stortinget. MiniTinget er et interaktivt læringsspill for elever i den videregående skolen. Der ble vi delt inn i fire fiktive partier, og fulgte fire ulike saker fra forslag til vedtak. En viktig del av spillet var å innhente informasjon og vurdere denne opp mot partiets politikk. Hvert parti fordelte sine representanter på fire fagkomiteer som skulle behandle hver sin sak. Målet var å fatte vedtak i alle sakene. Viktige elementer i spillet var partimøter der vi lærte om partiprogrammet og partiets synspunkter.

Her er ukens nøtt. Klarer du den? 

Videre gjennomgikk vi høringer med berørte interesseorganisasjoner og dialog med velgere, presse og lobbyister. I tillegg hadde vi muntlig spørretimer, TV-debatter der vi måtte svare på kritiske spørsmål relatert til saken og forhandlinger med de andre partiene. Sakene som ble diskutert var innføring av biobrikke, og samfunnsplikt for alle 19 åringer til forsvaret eller i helsevesenet. Det ble også vurdert innføring av etiske boligsoner og inngjerding av sauer som to saker. MiniTinget avsluttet med en debatt i minitingsalen etterfulgt av votering i de ulike sakene. Til slutt ble det dannet regjering, og det ble kåret et parti som vinner av spillet.

Klassen fikk oppleve litt av hvordan den hektiske hverdagen til de folkevalgte representantene våre kan være. Vi fikk erfare at som stortingsrepresentant må man kunne jobbe både selvstendig og kunne samarbeide med andre. Alt i alt var besøket på Stortinget og MiniTinget morsomt og lærerikt. Vi vil absolutt anbefale at andre klasser også søker for å delta på MiniTinget.

Lukas Larsson Røtting

Astrid Skrøvseth