Er du litt deprimert? Slik kan du hjelpe deg selv!

En ny studie ved Nord universitet har gitt gode resultater.

Bente Nordtug har sammen med flere andre forskere ved Nord universitet fått positive resultater i en studie om selvbehandling av depresjon.  Foto: Nord universitet

Nyheter

Nord universitet drar frem resultatene og teknikkene i en artikkel på sine egne hjemmesider nå i eksamenstida. For deprimerte studenter vil trolig gjøre det dårligere til eksamen enn ellers.

Men teknikken fungerer naturligvis ikke bare på studenter.

– Metoden, som heter positiv guidet imaginær trening, kan brukes av alle, sier forsker Bente Nordtug ved Nord universitet.

Ble til og med lurere

Hun har gjennomført en studie sammen med andre forskere for å prøve ut tanketeknikken på en gruppe personer som hadde symptomer på begynnende depresjon.

Med ulike tester, spørreskjema og elektriske målinger av hjernen kartla de forsøkspersonene, og det viste seg at de hadde stor nytte av tanketeknikken. Depresjonssymptomene ble i stor grad borte, deltakerne ble mer tilfreds med livene sine og følte at de hadde blitt mer effektive. De ble til og med lurere, ved at de fikk bedre forståelse, evne til å analysere og løse problemer.

En liknende studie for ett år siden viste noe av det samme.

Slik fungerer det

– Start med å roe deg heeelt ned.

– Pust veldig rolig, nesten som rett før du faller i søvn.

– Lukk øynene, og let etter noen gode øyeblikk i livet.

– Se øyeblikkene for deg, og kjenn følelsesmessig på det.

– Dette er ting som har gjort deg glad.

– Så, etter en stund, se for deg noe som var eller er problematisk.

– Tenk på det, og spør deg selv hvorfor det ble sånn.

– Da kan en tanke, følelse eller et bilde knyttet til hendelsen dukke opp.

– Prøv så å gjøre om bildet, ved å erstatte det med et annet forløp.

– Koble på de positive følelsene.

– Da har du laget en ny historie som er positiv.

– Gjenta punktene over.

– Etter hvert vil det nye bildet bli det dominerende.

– Hjernen vil da ha laget et nytt spor på den vonde hendelsen.

Tre måneders trening

Dersom du ikke klarer å lage et positivt forløp av noe du har opplevd, eller depresjonen knytter seg til noe i fremtiden som du er redd for, kan du prøve å se for deg hvordan den aktuelle situasjonen likevel kan bli til en god opplevelse.

I Nord-studien ble ti kvinner og ti menn mellom 22 og 51 år rekruttert gjennom Facebook, og var med på et to dager langt kurs for å lære seg treningsmetoden.

– Ingen av dem hadde erfaring med sånt fra før, de hadde et normalt liv, gikk ikke på medisiner og var vanlig sosialt aktive. Målingene av depresjonen ble gjort før oppstart og etter tre måneders trening, forteller Nordtug.

Hun konkluderer med at metoden kan være nyttig som selvregulering for friske, og at den også har potensial til å hindre utvikling av depresjon hos de som er i faresonen.