I helgen kan de teste hvordan det blir uten planovergang

To dagers «prøveperiode».

Her blir det stengt hele helgen, fra fredag kveld til mandag morgen. 

Nyheter

Verdal kommune melder nemlig på sine nettsider at overgangen i Nordgata kommer til å bli stengt fra fredag 15. juni klokken 22.00 til mandag 18. juni klokken 06.00, grunnet anleggsarbeid på jernbanelinja.

– Det er Veidekke som utfører arbeidet, opplyser kommunen.

I mange år har det vært diskutert å stenge planovergangen permanent, noe særlig Jernbaneverket har ønsket seg. Men kommunen har vært avventende, blant annet av hensyn til næringsaktørene i sentrum.

Mange trodde at realiseringen av en lenge etterspurt undergang i 2011 ville sette fart i prosessen med å stenge overgangen, men det har ikke skjedd.

Paradoksalt nok har et av forslagene vært å holde overgangen i Nordgata - under 100 meter fra undergangen - åpen for gående, selv om den eventuelt skulle bli stengt for kjøretøy.

Men så langt er overgangen åpen for alle, men altså ikke til helgen. Så får vi se hvordan det går.