Gang- og sykkelvei gjør det for dyrt

Tomteeier og bygdefolket på Ekne er frustrert. De får støtte fra politikerne, men hva kan de gjøre?

Nina Berget(t.v.) og Unni Storstad blir fortalt hvordan grunneeier Lars Stavrum ser for seg boligfeltet Solbakken på Ekne.  Foto: Erlend Aune

Nyheter

–Jeg vil fort tro en gang- og sykkelvei til det planlagte boligfeltet i Grønvold vil beløpe seg til rundt 10 millioner kroner, og jeg skjønner at det er mange penger å forskuttere for en privat utbygger.