Helseforetaket må utsette kombinasjonsbygg

Økonomien er stram, og styre og ansatte er bekymret.

Stein Erik Breivikås, leder av senter for virksomhetsstøtte og utvikling i Helse Nord-Trøndelag, redegjorde i siste styremøte for den økonmiske utviklingen. Dette bildet er tatt ved en tidligere anledning.  Foto: Roger M. Svendsen

Nyheter

Da senterleder Stein Erik Breivikås presenterte forslaget til langtidsbudsjettet for Helse Nord-Trøndelag i styremøtet forleden, brakte han på banen tall som viser en anstrengt økonomi. Her er det press både på likviditet og investeringsmidler.