Nytt kommunestyremedlem

Varaordfører klart først mandag kveld.

Høyres Lotte Holthe Kjesbu er nytt kommunestyremedlem i Verdal. 

Nyheter

Formannskapet imøtekommer permisjonssøknaden fra Silje H. Sjøvold. Hun har søkt om permisjon inntil videre fra folkevalgte verv, og oppgitt personlige årsaker til søknaden.

I tråd med rådmannens innstilling til kommunestyret, vil Lotte Lotte Holte Kjesbu (H) rykke inn som fast medlem i kommunestyret for Høyre i permisjonstiden.

Spørsmålet om hvem som blir ny varaordfører blir avklart først i kommunestyremøtet mandag kveld. Kommunelovens bestemmelser er da slik at kommunestyret først velger nytt medlem til formannskapet. Etter det kan det velges ny varaordfører, blant formannskapets medlemmer.

De som det da kan velges blant er Trine Reitan (Ap), Ove Morten Haugan (Ap), Tor-Petter Abelsen (KrF), Marit Voll (Sp), Pål Sverre Fikse (Sp), Karl Bernhard Hoel (Sp), Anne Kolstad (SV) og det nye medlemmet.

Ordføreren Bjørn Iversen, som også sitter i formannskapet, kan rimeligvis ikke velges til to roller.