Fastleger og fysioterapeuter i nytt samarbeid i Verdal

Kortere veg mellom kontorene er en styrke for både pasienter og de ansatte.

Manuellterapeut Sara Skevik, lege Anita Eidissen, lege Randi Barli og psykomotorisk fysioterapeut Britt Tove Klevmo har gode erfaringer med å jobbe med ulike profesjoner under samme tak.  Foto: Marte Skjesol

Nyheter

Verdal