I verste fall må han slakte ungdyr som følge av tørken

Det trengs i hvert fall fire dagers rotbløyte for å snu «Tørkeåret 2018».

Anton Lund har ikke opplevd tørrere forhold i sine 14 år som gårdbruker.  

Nyheter

Meldingen fra Fylkesmannen i Trøndelag sier at det er områdene lengst i sør som er hardest rammet, og spesielt Oppdal. Der har målestasjonen Mjøen målt 0,6 millimeter nedbør siden 13. mai, noe som er under én prosent av normalnedbøren for perioden, ifølge NRK. Det skaper store problemer for landbruket, i likhet med i resten av landet.