Forbereder seg på langt oppgjør og gjenoppbygging

Tore Stavrum tror at lite - om noe - kan berges fra bygården i Kirkegata etter brannen.

Tore Stavrum  

Nyheter

Onsdag gjennomførte byantikvar Tove Nordgaard en befaring i de brannrammede bygårdene i Kirkegata 53 og 55 i Levanger sentrum. Med på befaringen var bygårdseierne Jon Magne Wesche og Tore Stavrum, samt representanter fra fylkeskommunen, Riksantikvaren og forsikringsselskapene.