Ni av ti fikk førsteønsket i opptak til videregående

Mens rundt 550 fremdeles står uten lærlingeplass.

47 prosent søker yrkesfaglige utdanning. Resten ønsker seg inn på studieforberedende. Foto: Marte Skjesol.  Foto: Marte Skjesol

Nyheter

Trøndelag fylkeskommune har for første gang kjørt inntak til videregående opplæring. Til sammen har over 15.000 søkere med ungdomsrett fått tilbud om en plass ved første inntak for skoleåret 2018/2019.