Deler ut 155 mill. til klimatiltak

Verdal og Levanger mottar over 2,4 millioner gjennom Klimasats.

En av hybridbussene som er del av Reis smart-prosjektet i Levanger kommune.   Foto: Arkivfoto

Nyheter

Miljødirektoratet mottok 355 søknader gjennom tilskuddsordningen Klimasats. Rammen for 2018 var 155 millioner.

Etter grundig vurdering i Miljødirektoratet, og blant annet råd fra fylkesmennene, har Miljødirektoratet besluttet å støtte 233 prosjekter og 21 interkommunale nettverk. 80% av trønderske søknader ble innvilget, og 18,3 millioner ble fordelt over 25 prosjekter. Det er stor økning i antall innvilgede søknader fra 2017, hvor 18 av 31 søknader fikk støtte.

Satser

Verdal kommune har fått tildelt 220.000,- for ti ladepunkter for elbil, og elsykler til transport i kommunal tjeneste.

Levanger kommune får 1,7 millioner i støtte til et miljøbygg, og 550.000 til prosjektet Reis smart.

Innherred har skrevet om begge disse satsningene tidligere. Miljøbygget er ny barne- og avlastningsbolig som er bygget i massivtre, og skal bli nært et nullutslippshus, med strøm fra solcellepaneler på taket. Reis smart er en satsning for å få mindre biltrafikk, ved å gjøre buss og sykkel billigere og mer tilgjengelig.

92623783

joachim.nessemo@innherred.no