Har du observert syk eller død fisk?

Da bør du rapportere det inn.

Fylkesmannens oppfordring gjelder blant annet for Verdalselva. 

Nyheter

Vassføringa i elvene i Trøndelag skrumper og langtidsvarselet er uten nedbør, melder Fylkesmannen. Mange elver har ekstremt lav vannføring, og slike forhold kan ofte skape problemer for laks og sjøørett.

– Vi ønsker at all fisk som opplagt er syk eller død blir rapportert til Mattilsynet. Det er også ønskelig at fisk eller prøver fra fisk blir sendt inn for nærmere undersøkelse, sier Fylkesmannen i en uttalelse.

Tidligere år har vi hatt furunkuloseutbrudd i Aursunda, Namsen, Årgårdsvassdraget og Bogna. Antall døde laks har variert fra noen få til tusen. Ved utbruddet i Sandøla i 2008 var det ca. 3 tonn laks som døde. Det er laget beredskapsplaner for noen elver, blant annet Namsenvassdraget. Fylkesmannen har hatt et nært samarbeid med Mattilsynet de gangene det har vært utbrudd.

Mattilsynet anbefaler å plukke død laks opp fra elva for å redusere smitte, noe grunneier er ansvarlig for, og fiskere ofte behjelpelige med. Når det er stort antall døde fisk må de kvernes og ensileres, for så å leveres til godkjent mottak. Ved lavere antall, opp til 50 stk., kan nedgraving skje etter anbefaling fra Mattilsynet og i samråd med kommunen. Ved utbrudd i en elv skal fiske stoppes, og Mattilsynets anbefalinger følges.


En kan rapportere til Mattilsynet ved å gå inn på deres nettsider, eller ringe 22 40 00 00.