Tiltalt for drapstrusler mot ansatte

Truet med å sparke kvinne i hodet og dyttet mann ned trappa ved asylmottak.

Rettssaken starter i neste uke i Inntrøndelag tingrett.   Foto: Ned Alley/Scanpix

Nyheter

En mannlig beboer ved Leira mottak i Levanger er tiltalt for trusler mot fem ulike ansatte ved mottaket ved seks ulike anledninger på nyåret i 2016. Saken er dermed 2,5 år gammel, men tiltalen kom først denne uken. Mannen er tiltalt etter straffelovens paragraf 271 og 263. Førstnevnte går på kroppskrenkelse og har en strafferamme på bøter eller fengsel i inntil ett år. Paragraf 263 går på trusler, og har også en strafferamme som medfører bøter eller fengsel i inntil ett år.