Kvinne slapp straff for ikke å møte til rusprogram

Retten holdt med kvinnen i at hun hadde gjort det hun skulle etter rusdommen.
Nyheter

Kriminalomsorgen Region Nord begjærte i juni i år å få omgjort en betinget dom til ubetinget fengselsstraff i hel eller delvis form. Kvinnen i 40-årene fra Verdal ble i fjor dømt til betinget fengsel i 21 dager for ruspåvirket kjøring, og slapp dermed soning mot å møte til et program mot ruspåvirket kjøring i regi av Kriminalomsorgen. Hun måtte i tillegg betale 10.000 kroner i bot og mistet førerretten i to år.