Rådmannen støtter sine medarbeidere

Mener både kultur- og næringssjef har sin fulle rett til å delta i debatten om nytt kino- og bibliotekbygg.

Rådmann Ola Stene har klarert innleggene som både kultur- og næringssjef har har hatt på trykk i Innherred angående nytt kino- og bibliotekbygg.  Foto: Marte Skjesol.

Nyheter

– For det første så vil jeg si at jeg er glad for den offentlige debatten jeg registrerer både i Innherred og i andre fora. Engasjement fra innbyggerne er viktig. Da mener jeg også at det er både rett og rimelig at fagpersonell i kommunen deltar hvis vi ser behov for det.