Får ikke felle bjørn: – En uholdbar situasjon for beitenæringa

N-T Bondelag mener Fylkesmannen og Miljødirektoratet omgår lovverket. Miljødirektoratet mener det må leses i sin helhet.

Borgny Kjølstad Grande, leder i Nord-Trøndelag Bondelag, mener avslaget på felling gjør livet vanskelig for beitebrukerne.  

Nyheter

Nord-Trøndelag Bondelag mener det er uakseptabelt at det ikke gis fellingstillatelse på slagbjørn i Meråker, etter at Miljødirektoratet avslo Meråker kommunes søknad om heftelsesfritt vedtak, og Fylkesmannen ikke ga videre generell fellingstillatelse.