Rovviltnemnda i Midt-Norge må gå ny runde om bjørnesonen

Ingen endelig avklaring etter møtet i Oslo torsdag.

Rovviltnemnda i Midt-Norge og Klima- og miljødepartementet er uenige om ynglesonen for bjørn. Illustrasjonsfoto: Per Løchen / NTB scanpix  Foto: Løchen, Per, NTB scanpix

Nyheter

Klima- og miljødepartementet vil at rovviltnemnda i Midt-Norge skal sette av mer plass til ynglende bjørn, men nemnda mener deres forvaltningsplan er god nok.

– Vi har brukt to år på å skrive en forvaltningsplan med høringsrunder og der den regionale kunnskapen er brukt. Jeg beklager at denne kunnskapen ikke blir lagt vekt på, sier nemndleder Gunnar Alstad (Sp) til NTB.

Regjeringen mener det må tas grep for å øke bjørnebestanden, som er færre i antall enn Stortingets bestandsmål. Departementet har derfor bedt nemnda endre forvaltningsplanen den vedtok i mars.

Beordre

Nemnda hadde torsdag ettermiddag et møte med statssekretær Atle Hamar (V) i departementet. I siste instans kan striden ende med at departementet overstyrer den regionale rovviltnemnda og instruerer den om å utvide ynglesonen.

– Jeg er glad for at de ikke over bordet fattet vedtak om at vi må endre planen, sier Alstad.

I stedet har departementet bedt nemnda bedt om å ha en ny dialog med Miljødirektoratet.

– Blir vi enige, blir det ingen sak. Så får vi bare avvente, sier Hamar, som oppfordrer nemnda til å bruke muligheten den har fått.

Han gjør det klart at departementet formelt sett har mulighet til å instruere.

Vil ikke gjøre store endringer

Alstad sier de skal ha dialog med direktoratet, men mener det ikke er noen god idé å endre på planen.

– Det ville være veldig uheldig hvis vi var nødt til å gjøre store endringer for eksempel når det gjelder yngleområder for bjørn. Det ser jeg vanskelig at vi kan godta, fortsetter han.

Alstad mener forvaltningsplanen er god nok som den er, og at den tar hensyn til lokal kunnskap om både beitenæring og rovdyr.

– Det overrasker meg fortsatt at departementet henviser til Miljødirektoratet og mener at de har kunnskap som gjør at deres tiltak ville vært bedre, sier Alstad.

Han påpeker at nemnda også ønsket at Landbruksdepartementet skulle delta på torsdagens møte, men slik ble det ikke.