Arkens framtid fortsatt uavklart

Arkens aktiviteter kan bli flyttet til det nye Helsebygget.

Arken i Nordgata er per dato samlingssted for blant andre Verdal Pensjonistlag. 

Nyheter

Forsamlings- og aktivitets-huset Arken i Nordgata er samlingsted for blant andre Verdal Pensjonistlag. Det er månedlige samlinger i de største lokalene, og for mange er dette et kjært innslag i hverdagen.

Hva som er framtida for Arken er ikke avklart. En mulighet er å plassere dagens aktiviteter på Arken i det nye Bo- og behandlingssenteret (Helsebygget). Verdal Pensjonistlag sendte i mai et brev til rådmannen der det tar opp behovet for et aktivitetslokale.

Eldrerådet har hatt saken på sitt bord. De ser positivt på at lag og organisasjoner kan legge en del av sin virksomhet inn i det nye bygget.

Positivt for beboerne

Eldrerrådet ser at dette også kan gi positive effekter for beboerne på institusjonen.

- Et slikt lokale bør kunne planlegges på en slik måte at også institusjonen kan bruke lokalet til sine egne aktiviteter, for eksempel treningsgrupper og andre rehabiliteingstiltak, mener Eldrerådet.

Dersom det ikke er rom for store nok lokaler innenfor de kostnadsrammer som foreligger, mener Eldrerådet at kommunen fortsatt bør eie Arken, men utvide bruken ved å invitere flere lag og organisasjoner til å bruke lokalene. Et alternativ kan også være å utvikle Arken til et«Eldres hus» i samarbeid med pensjonistlagene og andre. En annen mulighet som nevnes er«Morgendagens aktivitetssenter» som Pensjonistforbundet og Norges Røde Kors har som fellesprosjekt.

Folkehelsa

Eldrerådet oppsummerer med at forebyggende tiltak og aktiviteter er viktig for folkehelsa. Eldrerådet mener derfor at kommunen bør legge til rette for at lag og organisasjoner kan drive sin virksomhet. Og som de skriver videre i sitt møtereferat; «gjerne slik at de til gjengjeld kan bidra som frivillige innenfor komunens helse- og omsorgsarbeid. Dersom det ikke kan legges til rette for denne type aktivitet og med store nok rom i det nye Bo- og behandlingssenteret, mener Eldrerådet at Arken bør opprettholdes. Eldrerådet støtter Verdal Pensjonistlag i deres ønske om en avklaring så snart som mulig.