- Dette er høyrisikoarbeid

Arve Melby har fått oppdraget med å fjerne de høye trærne ved Stiklestad kirke.

Arve Melby gjør et stort arbeid med å fjerne de enorme og råtne grantrærne. 

Nyheter

I disse dager pågår det et stort arbeid med å fjerne fire store grantrær inne på kirkegården ved Stiklestad kirke. Arve Melby fra firmaet Brødrene Melby har allerede kommet godt i gang med den store jobben.