E6 Stjørdal-Åsen

Entreprenører konkurrerer om fire milliarder

Hvem vinner Nye Veiers neste megakontrakt?

Det nærmer seg byggestart for ny E6 mellom Stjørdal og Åsen. Dette bildet er fra dagens trasé i Vuddudalen.  Foto: Roger M. Svendsen

Nyheter

Konkurransegrunnlaget for E6 Kvithammar–Åsen blir utlyst om et par uker, og totalentreprenør velges i 2. kvartal 2019, opplyser Nye Veier i en pressemelding fredag ettermiddag.

Ny E6 fra Kvithammar i Stjørdal kommune til Åsen i Levanger har en samlet prosjektkostnad på i underkant av 4 milliarder kroner, eksklusiv merverdiavgift.

Hele traséen på 19 km går i jomfruelig terreng, og det skal bygges firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Strekningen inkluderer Midt-Norges lengste tunnel (2 x 7,8 km) gjennom Forbordsfjellet.

Sammen med Nye Veier og berørte kommuner skal totalentreprenør utvikle reguleringsplan for E6-utbyggingen, basert på utarbeidet kommunedelplan.

Kvithammar–Åsen er blant Nye Veiers høyest prioriterte strekninger, og prosjektet har stor samfunnsøkonomisk betydning i det sammenslåtte Trøndelag. Utbyggingen vil også gi langt bedre veisikkerhet – ikke minst fordi ny E6 legges utenom det trange og rasfarlige Langstein, uten omkjøringsmuligheter, opplyser selskapet.

I konkurransegrunnlaget for Kvithammar–Åsen legges det så langt opp til omfattende samhandling i prosjekteringsfasen og totalentreprise i gjennomføringsfasen. Byggestart er satt til 2020, og veien fullføres i 2025/2026.