Skal du gå hit, må du regne med hele dagen

Men belønningen er fantastisk utsikt i alle retninger.

Turen til Hyllfjellet går i flotte og varierte naturomgivelser. 

Nyheter

Denne gangen handler det om Hyllfjellet i vår Kjentmannsmerket og Ti på topp-presentasjon.

Kjør veresveien fv160 til Ørtugen i Helgådal.

Ta venstre etter bru og deretter høyre til Melen. Parker på ny parkeringplass.

Stien går i skogen langs dyrka jord og videre opp Melaberga.

Skarp venstresving oppe på toppen langs seterstien til Melavollen. Flatt terreng til bru over Heståa og stigning videre i skogen og oppover snaufjellet.

Ta gjerne en avstikker til Verdals geografiske midtpunkt ett godt stykke oppe i fjellet (669 m.o.h.).

Videre over en dal og opp på selve ryggen til Hyllfjellet og vestover frem mot toppvarden.

Regn med hele dagen på tur/retur Hyllfjellet.

Du blir derimot belønnet med en fantastisk utsikt i alle retninger, du ser bl. a rett over til Hermannssnasa, Veresfjell og svenskfjell- lenger enn langt og over de 7 blåner.

På toppen er en stor varde, som er fin å søke ly bak ved sterk vind.

For det er jo fint å nyte matpakken sin der når man først har nådd målet.

Turen i seg selv går også i flotte og varierte naturomgivelser.

Regn med hele dagen på tur/retur Hyllfjellet. 

Godt å våttå om Hyllfjellet

Vanskelighetsgrad: Krevende

Høyde: 844 m.o.h.

Turlengde: 16 km t/r

Dette er en av 40 kjentmannsposter i Verdal. Turen har også vært med i Ti på Topp Verdal tidligere (sist i 2015).

På Melavollen (gammel setervoll med intakt hytte som kan leies) passer det å ta en rask pust i bakken før en begynner oppstigningen. Her finnes også en utedo.

På turen opp passeres Verdals geografiske midtpunkt 669 m.o.h. med en avstikker

Turen er rødmerket. Det har blitt et bra tråkk, men vi anbefaler å ta med kart/kompass og/eller GPS. Det er villmark og det er lurt å ha respekt for fjellet med varierende vær og føreforhold.