– Av de nedleggingstruede er Røstad er den viktigste å beholde

Politikerne kan få en solid tankenøtt å knekke dersom de blir nødt til å ta stilling til prioriterte jernbanestasjoner.

Stoppestedet på Røstad står i fare for å bli nedlagt.  Foto: Roger M. Svendsen

Nyheter

Kan holdeplassen på Røstad for eksempel være viktigere enn jernbanestasjonen i Levanger sentrum? Hvis vi ser for oss at vi i framtida kan beholde bare én.