Kjenner du en samfunnengasjert ung person som fortjener 10.000 kroner?

I år kan du også foreslå en vinner.

Line Kippe og Otto Asbjørn Solli i stipendutvalget, vil gjerne ha så mange gode søkere som mulig å velge mellom når de skal dele ut årets bidrag fra falstadfangene på 10.000 kroner.  Foto: Erlend Aune.

Nyheter

Selv om det har skjedd endringer i venneforeningene til falstadfangene, så har i hvert fall Falstadfangenes gavestipend bestått det meste av tida etter krigen.