Søk aktivitetstilskudd

Er du involvert i en aktivitet du mener fortjener støtte, kan du søke penger.
Nyheter

Levanger kommune inviterer innbyggere og organisasjoner til å søke om tilskudd til aktiviteter som bidrar til livskvalitet og vekst i kommunen.

Følgende formål prioriteres:

* Prosjekter/tiltak rettet mot barn og unge, familier, og møter mellom ulike generasjoner

* Prosjekter/tiltak med mål om fellesskap, sosial inkludering og aktivitet/innsats som er lavterskel og gratis for deltakere

* Prosjekter/tiltak som fremmer aktivitet, sunne vaner og gode opplevelser for innbyggere og gjester i Levanger kommune

* Prosjekter/tiltak med overføringsverdi og som bidrar til samarbeid, erfarings- og kunnskapsspredning mellom organisasjoner

* Prosjekter/tiltak som fremmer Levanger kommunes bolyst, dokumenterer kommunens historie, og/eller bidrar til positiv omdømmebygging

Videre kan alle nystartede lag og foreninger i Levanger søke om støtte til oppstart av sin organisasjon

Det gis ikke tilskudd til ren drift, landsomfattende tiltak, skoleturer og lignende, eller tiltak som ellers skal finansieres gjennom andre kommunale budsjettposter. Søknadene behandles to ganger hvert år. Neste søknadsfrist er 15. oktober.