– Det er forbudt å bryte inn i en kolonne

I dag må du være ekstra obs på E6.

I dag, søndag, blir det en del trafikk av militære kjøretøy på E6 nord for Rinnleiret. 

Nyheter

Nå starter nemlig transporten av militære kjøretøy til den store NATO-øvelsen Trident juncture 2018.

Selve øvelsen foregår i månedsskiftet oktober/november, men det blir mye transport av personell og materiell både før og etter øvelsen. Søndag 16. september skal det fraktes militære kjøretøy i kolonner fra havna på Hammernesodden i Namdalseid til Rinnleiret i Levanger.

Statens vegvesen har tre oppfordringer:

– Vis hensyn og følg skilting

– Ikke kjør forbi eller bryt inn i en kolonne

– Beregn ekstra kjøretid - trafikken kan gå saktere enn normalt

Når selve øvelsen er igang vil E6 fra Skogn til Ulsberg bli mest berørt av vegene i vårt område.