Mange av storgårdene hadde sine egne kirker

Serien om kirker i Levanger og Verdal i middelalderen fortsetter.
Nyheter

I høymiddelalderen dukket det opp flere kirker. Dette var mindre trekirker. De aller fleste var å finne på store gårder.