En mill til Stiklestad i statsbudsjettet

Målet er at SNK skal ta en nasjonal og internasjonal rolle på å lære flere grupper om demokrati.

André N. Skjelstad (V) og Janne Jørstad (Frp) mener det er viktig å utvikle Talerstolen Stiklestad enda mer. 

Nyheter

Kulturdepartementet har i forslag til statsbudsjett for neste år fordelt midler på en rekke institusjoner og aktører som har søkt om midler til å gjennomføre integreringstiltak. I forslaget til statsbudsjett for neste år er det nå klart at regjeringen setter av én million kroner til Stiklestad Nasjonale Kultursenter til arbeidet med mangfold, inkludering og bekjempelse av fattigdom i 2019.